Het project betreft een nieuwbouw voor de basisschool van Lozen, oordeelkundig ingeplant op een site ten dienste van de gemeenschap. Op het dorpsplein vinden de nieuwe schoolgebouwen aansluiting bij twee bestaande en te renoveren gebouwen en wordt er een nieuwe sportzaal gebouwd. Vanaf het begin werd de passiefhuisstandaard vooropgezet voor de kleuterschool en de lagere school. Het ontwerp gaat verder dan enkel het plannen van een schoolgebouw: het heeft de ambitie zich stedenbouwkundig in te passen in het historische dorpsweefsel en een ‘brede school’ aan te bieden voor alle inwoners. Het schoolbestuur streeft er tevens naar om een ‘schoolvoorbeeld’ te worden. Deze ambitie drijft de school om zich open te stellen voor andere schoolbesturen en onderwijsactoren en zelfs andere openbare besturen. De bouwtechniek van de school zal te bezichtigen zijn.