De bouwheer wil een bestaande woning uitbreiden en er een kantoor en kijkwoning volgens het passiefhuisconcept van maken. Aandachtstrekkers in dit project zijn de windturbine boven op het dak en de oriëntatie van de fotovoltaïsche zonnepanelen.

Dubolimburg geeft een uitgebreid advies met nadruk op een duurzame fasering van de werken. Extra aandacht wordt besteed aan de verbouwing van het bestaande gebouw zodat dit net zo energiezuinig wordt als de uitbreiding.