Het project betreft een nieuwbouw van een passief schoolgebouw met een sporthal. Er is plaats voor kleuteronderwijs en lager onderwijs. Het totaalproject sluit aan op een nieuw openbaar plein dat als hart voor de gehele wijk zal fungeren. Het project wil een voorbeeldfunctie opnemen als zuiver passiefhuis-gebouw met extreem energiezuinig technisch opzet. Het nieuwe schoolgebouw zal in staat zijn om zonder de klassieke verwarmingsinstallatie een zeer comfortabel innenklimaat te creëren.