Om het gebrek aan ruimte op te vangen en enkele praktijkruimten in slechte staat te vervangen, wordt er een uitbreiding voorzien aan de bestaande bouwhal 184 van de campus Provil in Lommel. Naast een nieuwe centrale bouwhal worden ook een aantal kleinere praktijklokalen, kleedkamers en een drietal klassen voorzien.

Voor het ontwerp wordt algemene aandacht gevraagd voor duurzame materialen en een goede afstemming op de EPB-normen. Aangezien de verschillende compartimenten specifieke maatregelen vragen, is het advies hier extra op toegespitst.