Een 50-tal hectare militair domein van het domein Reigersvliet in Leopoldsburg zal verkocht worden door de militaire overheid. Gezien de strategische ligging van de site in het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg én gezien de nabijheid van het station, wenst de Provincie Limburg een masterplan op te stellen.

In dit masterplan onderzoeken we – rekening houdend met de ruimtelijke draagkracht van de omgeving – welke bestemmingen mogelijk zijn. De ontwikkeling van een duurzame woonwijk (een 300-tal woningen) als pilootproject voor Limburg wordt bestudeerd.