Op naar een coherenter centrum

De gemeente As voorziet in de herinrichting en verdichting van een bouwblok in het centrum. Het project richt zich op een kwalitatieve herstructurering van het centrum zodat plaats gecreëerd wordt voor diverse dienstverleningsfuncties, handel en horeca, te midden van een gemengd woonweefsel en nieuw gedefinieerde publieke ruimte. Het resultaat van het masterplan wordt een ruimtelijk en functioneel coherent centrum, waarbij verschillende functies met elkaar worden verweven.