Het sociaal economiebedrijf vzw Groenwerk (een intitiatief van De Winning in Lummen) en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) zetten samen een nieuwbouwproject in Genk. Het gebouw wordt enerzijds de uitvalsbasis voor de vzw en zal anderzijds een vormings- en expertisecentrum van het departement Biotechniek van de PHL huisvesten.

De adviezen van Steunpunt Dubolimburg op het vlak van oriëntatie en isolatie werden opgenomen in het ontwerp. Ook hier kiest men voor prioritaire ingrepen met een lage investering en een grote winst voor het milieu.