De verkaveling Soerveld betreft een oppervlakte van ongeveer 7 hectare KMO-zone die ontwikkeld wordt in functie van een lokaal bedrijventerrein. De stad kiest ervoor om het lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen in de zone Soerveld zodat er geen extra natuurgebied verloren gaat. Het gebied Soerveld kent vandaag een landbouwgebruik en er zijn geen natuurwaarden aanwezig in het gebied.

Steunpunt geeft advies tot verduurzaming en doet aanbevelingen aan de projectontwikkelaar. Dit advies betreft het inrichtingsprincipe, het watergebruik, de verweving en de ontsluiting van het terrein.