Het gemeentebestuur Diepenbeek wil een bijkomende KMO-zone ontwikkelen voor de vestiging van lokale bedrijven. De KMO-zone zal vooral gericht zijn op bedrijven die momenteel binnen de gemeente zonevreemd gelegen zijn, ofwel startende bedrijven die uitbreidingsmoeilijkheden ervaren. Er wordt ook sterk de nadruk gelegd op het soort activiteit dat wordt uitgeoefend. De bedrijven mogen namelijk geen milieuhinder (geluid, stof, trillingen) teweegbrengen en dienen aan alle duurzame aspecten te voldoen.

Het gemeentebestuur wenst dan ook deze zone aan te leggen met een duidelijke duurzame toets, zowel wat betreft buitenaanleg, inrichting openbaar domein als maatregelen voor duurzame energievoorzieningen en landschapsplan. Met als doel het ontwikkelen van een voorbeeld voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen.