Futureproof concept

Het OCMW van Beringen bouwt een nieuw kinderdagverblijf, gecombineerd met kantoren voor de dienst thuiszorg. Er is bewust gekozen voor een doorgedreven future-proof laag-energie-concept. Dit vormt tevens een goede basis om nulenergie of CO2-neutraliteit te bekomen door latere investeringen. De installaties voor verwarming worden voorzien van een mogelijkheid om duurzame technieken zoals warmtepomp, biomassa enzovoort toe te laten op termijn.