De Scholengroep Sint-Martinus wil de bakkerijschool en de hotelschool samenbrengen door de bouw van een nieuwe vleugel.

Steunpunt Dubolimburg adviseerde omtrent het gebruik duurzame methoden en materialen, besteedde aandacht aan een goede zonnewering van de zuidgevel, het gebruik van duurzame energiebronnen en de recuperatie van restwarmte. Ook de subsidiëringsmogelijkheden werden uitgebreid toegelicht.