Het RUP ‘In ’t Ven’ vormt de juridische basis voor de verdichting van een relatief groot binnengebied. Dit is gelegen
in het centrum van Lommel, op wandelafstand van het cultureel centrum Adelberg, de Kerkstraat, het Marktplein en het Huis van de Stad. Het project voorziet in de verdere verdichting van het kleinstedelijk gebied, hoofdzakelijk met een gediversifieerd woonprogramma en een (ondergeschikt) programma aan stedelijke voorzieningen. Op basis van het RUP
kan de woondichtheid van het volledige bouwblok opgedreven worden tot 34 woningen per hectare.