Minder energie, meer comfort

Voor de nieuwbouw van de lagere gemeenteschool gaat de gemeente uit van een laagenergieconcept. Het gebouw richt zich dan ook in de eerste plaats op een sterke beperking van de energiebehoefte; de resterende behoefte wordt ingevuld met efficiënte installaties. Zonnewering wordt voorzien onder de vorm van screens, in de lokalen wordt daglichtdimming toegepast en het regenwater wordt gerecupereerd.