Het Casino in Beringen werd in 2004 door de gemeente overgekocht van de provincie. Het gebouw is beschermd landschapsgezicht en in gebruik van de culturele dienst van de stad Beringen. Er worden regelmatig activiteiten zoals toneelvoorstellingen of optredens georganiseerd die gewoonlijk plaatsvinden in de grote zaal. Het gebouw dateert van ongeveer 1940 en heeft nog ongeïsoleerde muren, vloeren en daken. De meeste ramen in het gebouw bestaan nog uit enkele beglazing met een houten raamwerk. De totale bebouwde oppervlakte van het Casino bedraagt ongeveer 4574 m². De energiekosten voor dit gebouw zijn erg hoog. De gemeente wil dit gebouw energiezuiniger maken. Steunpunt Dubolimburg zal praktische ondersteuning bieden.