Neen aan CO2!

De gemeente Diepenbeek streeft naar een CO2-neutraal bedrijventerrein waarbij bedrijven elkaars afvalstromen zullen benutten. Het bedrijventerrein zal ontwikkeld worden tot een coherent geheel, waarbij verschillende functies met elkaar worden verweven. Het moet een eigentijdse lokale tewerkstellingspool zijn waar principes van duurzaam en intensief ruimtegebruik het gebied herstructureren. Het project richt zich op een kwalitatieve ontwikkeling en invulling van het bedrijventerrein, in aansluiting op de reeds eerder ontwikkelde terreinen Dorpveld I en Muggenberg. Centraal in het voorstel wordt een verkeersluwe as voorzien waarin natuur en rustplekken een plaats krijgen.