Totaalconcept voor meer duurzaamheid

De gemeente wil met het ‘centrumontwikkelingsplan’ een gepast lokaal antwoord formuleren op bovenlokale uitdagingen, kansen en verschuivingen die zich aanbieden en zo een nieuwe duurzamere toekomst uit te tekenen voor de gemeente. Dubolimburg gaf advies over verdichting, het vergroten van de biodiversiteit, voorkomen van overmatige bodemverharding, stimuleren van integraal waterbeheer, maatregelen om energieverbruik te verminderen en maatregelen om duurzame energieproductie te stimuleren.