De gemeente Houthalen heeft een plan opgesteld voor de herinrichting van het mijnterrein. Hierin zijn voorzien: een nieuwe dienstencampus, een woonproject en een Cleantech Campus. Men wil komen tot wijkvorming en een ruimtelijke samenhang tussen de kern en de woonwijk, tussen de woonwijk en de Cleantech Campus en tussen Centrum Zuid LET. Hierbij is de bedoeling dat bestaande waardevolle gebouwen, het mijntalud, openheid en activiteiten behouden worden en waar mogelijk strategisch worden ingezet. Er wordt gestreefd naar het behoud en de versterking van de groene randen van het mijnterrein ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijvenpark in een groen kader en als verblijfsruimte. De zichtlijnen en landmarks zullen worden gerespecteerd. Het project wordt beschouwd als een voorbeeldproject.