CVO in Heusden-Zolder heeft dringend nood aan een nieuw onderkomen, omdat het huidige schoolgebouw te klein en sterk verouderd is. CVO heeft door z’n omvang nu 3 vestigingspunten en wil die samenbrengen op 1 plaats om de efficiëntie van middelen te optimaliseren. CVO heeft een educatief project dat past in de voorbeeldfunctie van de voormalige mijnsite op het vlak van duurzaamheid. De inplanting van CVO op de mijnsite zal resulteren in een intense kruisbestuiving tussen de school, het omringende industrieterrein, de marktplaats en de sociale woonwijk, en de diverse organisaties die werken aan duurzaamheid in de brede betekenis van het woord.