Steunpunt zal de bouw van een buurthuis in de Diepenbeekse wijk Rozendaal ondersteunen met professioneel advies inzake duurzaam bouwen. Het gebouw wordt centraal in de verkaveling ingeplant, grenzend aan een plein en aan de kleuterschool. De bestemming van het gebouw is enerzijds een buurtontmoetingsruimte en anderzijds zijn de lokalen ter beschikking van de kleuterschool (overdekte speelruimte).

Er wordt naar een voorbeeldstellend project waarbij duurzaamheid in alle facetten wordt nagestreefd.

Het gebouw is nu nog in planfase. De eigenlijke werken starten in het najaar van 2009.