Het beeldkwaliteitsplan Porta Pelta geeft de visie weer voor de gewenste ontwikkeling van het stedelijk gedeelte van Neerpelt. Concreet legt het beeldkwaliteitsplan de basis voor de criteria voor de ontwikkeling van de laatste invulbare stukken stedelijk weefsel ten zuiden van het kanaal. Het noordelijk deel van het klein stedelijk gebied wordt verder vormgeven in een latere fase. De potenties en knelpunten wikkend en wegend geeft het beeldkwaliteitsplan een onderbouwde visie die inspeelt op de behoeften.

Steunpunt Dubolimburg analyseert en adviseert het beeldkwaliteitsplan en legt de punten vast die een duurzame invulling geven bij de ontwikkeling van het gebied. Deze punten kunnen gehanteerd worden als vaste criteria bij de opmaak van het RUP.