Het bestaande administratief centrum van Lummen wordt uitgebreid. De uitbreiding zal een oppervlakte van 2375m2 beslaan. Tevens zal de uitbreiding een overdekte buitenruimte van 65m2 bevatten. Het bestaande gebouw wordt aangepast en een gedeeltelijk gerenoveerd. Het gebouw zal worden geïntegreerd in het bestaande hellend terrein. Steunpunt Dubolimburg adviseerde over de installaties en oriëntatie (zonnewering).