Amideus is een privé serviceflatgebouw in de dorpskern van Berkenbos. In de residentie kunnen zelfredzame 65-plussers wonen in een hotelsfeer met zorg en service op maat. De 43 assistentiewoningen zijn verdeeld over 3 afzonderlijke gebouwen die met elkaar verbonden zijn door een binnentuin. Er wordt zoveel mogelijk met groene energie gewerkt, zoals warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken, voor zover dit economisch haalbaar is. Daarnaast werd door Dubolimburg advies gegeven over alle thema’s van duurzaam bouwen.