Het FLACC schept als werkplaats voor beeldende kunstenaars de organisatorische, inhoudelijke en technische voorwaarden om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren. Daartoe selecteert de organisatie jaarlijks maximaal acht kunstenaars – uit binnen- en buitenland, jong en ervaren – om een nieuw project op te zetten, waarbij de kunstenaars oa onbeperkt gebruik kunnen maken van de faciliteiten die gehuisvest zijn in het gebouw (oven-, hout- en metaalateliers en de digitale studio).

FLACC is gegroeid en kampt met ruimtegebrek in de bestaande gebouwen van het oude Casino in Waterschei. Daarom wil men een nieuwbouw zetten op een nog onbekende locatie, bestaande uit: kantoren, studioruimtes (en kantoren), werkplaatsen (metaal, hout, keramiek…) en een woonruimte voor kunstenaars. Vanuit een ideologisch standpunt wil men dit gebouw zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Voor de realisatie van deze nieuwbouw wordt de mogelijkheden onderzocht voor het aanvragen van Vlaamse subsidie. Dubolimburg voorziet in de inhoudelijke inbreng wat betreft duurzaam bouwen en stelt hiervoor in eerste instantie voor de subsidieaanvraag een intentiebrief tot begeleiding op.