Het volledige programma van de exclusieve BEN-infosessie en -excursie is helemaal rond. Op woensdag 18 november – voorafgaand aan het bezoek aan de BEN-school De Lakerberg in Houthalen – presenteren schepenen Joost Venken (Hasselt) en Ali Caglar (Genk) respectievelijk het nieuwe stadskantoor en stedelijk zwembad in Hasselt en het nieuwe sportcentrum in Genk. Burgemeester Alain Ijzermans (Houthalen) geeft inside-informatie over het NAC en GreenVille.

Programma:

12u-12u30: Ontvangst bij Dubolimburg in Greenville (Houthalen-Helchteren)

12u30 -13u: Introductie door Ludwig Vandenhove (gedeputeerde Milieu & Natuur, provincie Limburg) en Dubolimburg: algemeen kader en toelichting over BEN gebouwen en aanbod projectadvies op maat.

13u-14u: Centrumsteden Hasselt, Genk en Houthalen-Helchteren geven toelichting over hun ambitieuze beleid wat betreft energiezuinige nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen aan de hand van concrete projecten:

Joost Venken (Schepen van Energie en Duurzaamheid, Stad Hasselt) schetst het stedelijke beleid rond energiezuinig bouwen van de stad Hasselt aan de hand van het nieuwe stadskantoor en het stedelijk zwembad.

Alain Yzermans (Burgemeester Houthalen-Helchteren) geeft toelichting over de visie van Houthalen-Helchteren rond energiezuinig bouwen aan de hand van de cases NAC (Nieuw Administratief Centrum) en GreenVille (bedrijvencentrum in de voormalige mijngebouwen en thuisbasis van Dubolimburg).

Ali Çaglar (Schepen Openbare Werken, Stad Genk) legt aan de hand van de nieuwe sporthal aan het stedelijke Sportcentrum de werkwijze van de stad Genk rond energiezuinig bouwen uit.

14u-16u: Achter de schermen van Basisschool de Lakerberg (Houthalen)

Kristoff Vaes van studiebureau Essa geeft toelichting over de maatregelen en ontwerpkeuzes die in basisschool de Lakerberg werden toegepast. Aanvullend zal installatiebedrijf LBK de toegepaste technieken onder de loep nemen. U krijgt verder – aan de hand van enkele vergelijkbare projecten – inzicht in verbetermogelijkheden en alternatieven om een BEN-gebouw te realiseren. Ook de impact van de gebruiker en de sensibilisering wordt besproken. Tot slot komt ook de financiële impact van een BEN gebouw aan bod, met aandacht voor de bouwkost, terugverdientijd en de vormgeving.

Inschrijven voor deze inspirerende sessie kan tot en met 10 november via mail naar info@dubolimburg.be met de vermelding ‘BEN-roadshow’.